Значение на чувствителен

чувствѝтелен
чувствѝтелна, чувствѝтелно, мн. чувствѝтелни, прил.
1. Който бързо се поддава на чувствата си. Чувствително дете.
2. Който лесно и бързо реагира на външни дразнения. Чувствителен нерв.
3. Прен. Който регистрира и най-слабото външно въздействие или отклонение, промяна. Чувствителен уред.
5. Прен. Значим, осезаем, значителен. Чувствителни загуби. Чувствителна разлика. // нареч. чувствѝтелно. Светът чувствително се променя. // същ. чувствѝтелност, чувствителността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".