Значение на чокоин

Едър земевладелец стопанин на голяма площ земя и добитък

Употреба и правопис на чокоин

И той отиде при чокоина, за да го попита дали може да го наеме на работа

Значение на чокоин

Едър земевладелец стопанин на голяма площ земя и добитък

Употреба и правопис на чокоин

И той отиде при чокоина, за да го попита дали може да го наеме на работа

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".