Значение на чифлик

чифлѝк
мн. чифлѝци, (два) чифлѝка, м. Частно имение край населено място за земеделие и скотовъдство.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".