Значение на читанка

чита̀нка
мн. чита̀нки, ж.
1. Учебник в началните класове с избрани текстове за обучение в четене.
2. Прен. Жарг. Ученик, който много чете; зубрач.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".