Значение на читав

чѝтав
чѝтава, чѝтаво, мн. чѝтави, прил. Разг. Невредим, цял. Пристигнахме здрави и читави.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".