Значение на чисто

чѝсто
нареч.
1. Без замърсявания. В стаята е чисто.
2. Без друг примес.
3. Ясно, отчетливо, правилно. Говоря чисто.
4. Изключително, предимно, само. Проблемът си е чисто твой.Преписвам на чисто. Преписвам в окончателен вид. • Чисто и просто. 1. В действителност. Той чисто и просто не знае, затова мълчи.
2. Направо, без уговорки. Чисто и просто ела, когато искаш.