Значение на числител

числѝтел
числѝтелят, числѝтеля, мн. числѝтели, (два) числѝтеля, м. Числото над чертата в проста дроб, делимото в дробта.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".