Значение на чип

чип
чѝпа, чѝпо, мн. чѝпи, прил. За нос малък, с вирнат нагоре край. чѝпът, чѝпа, мн. чѝпове, (два) чѝпа, м.
1. Жетон, пул, който се използва при някои хазартни игри.
2. Спец. Компютърен елемент полупроводников кристал, който изпълнява голям брой функции. Силициев чип.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".