Значение на чехли

чѐхли
мн., чѐхъл, м. Вид леки домашни обувки, които са отворени отзад и не се закопчават. • Под чехъл. Ирон. За мъж който се подчинява безпрекословно на жена си. • По чехли. 1. В домашно облекло. Дойдох набързо, по чехли.
2. Неподготвен.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".