Значение на четене

чѐтене
мн. чѐтения, ср.
1. Само ед. Учебен предмет в началните класове за получаване на първи умения да се чете. Учим четене и писане.
3. Събиране, на което се представят литературни или научни съчинения. Литературно четене.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".