Значение на чернозем

чернозѐм
мн. чернозѐми, (два) чернозѐма, м. Плодородна почва с тъмен цвят в равнинни места. // прил. чернозѐмен, чернозѐмна, чернозѐмно, мн. чернозѐмни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".