Значение на чернея

чернѐя
чернѐеш, мин. св. черня̀х, мин. прич. черня̀л, несв.
1. Забелязвам се, изпъквам с черния си цвят. Планинските върхове чернееха далечни.
2. Ставам черен.
3. Прен. Страдам, тегля. чернея се. Чернея (в 1 знач.). • Чернее ми пред очите. 1. Много съм болен, зле ми е.
2. Много съм ядосан.
3. Отчаян съм.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".