Значение на червей

чѐрвей
чѐрвеят, чѐрвея, мн. чѐрвеи, (два) чѐрвея, м.
1. Малко продълговато мекотело животно, което се придвижва чрез пълзене. Плодови червеи.
2. Прен. Пренебр. Дребен, нищожен, незначителен човек. • Червеят на съмнението. Постоянно измъчващо съмнение, подозрителност. • Червей ми гризе/яде сърцето. Постоянно се измъчвам.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".