Значение на челяд

чѐляд
челядта̀, само ед., ж. Разг.
1. Децата в едно семейство. Многобройна челяд.
2. Членовете на едно семейство; домочадие. // прил. чѐляден, чѐлядна, чѐлядно, мн. чѐлядни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".