Значение на челник

чѐлник
мн. чѐлници, м. Остар. Лице, което стои в началото на нещо или го ръководи.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".