Значение на челен

чѐлен
чѐлна, чѐлно, мн. чѐлни, прил.
1. Който се отнася до чело. Челна кост. Челно оплешивяване.
2. Който е с лицевата част; фронтален. Челен удар.
3. Прен. Който е най-отпред; преден, пръв. Челен отред. Челни редици. // нареч. чѐлно (във 2 знач.).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".