Значение на чародей

чародѐй
чародѐят, чародѐя, мн. чародѐи, м. Вълшебник, магьосник. Като чародей лекарят премахна болката. // прил. чародѐйски, чародѐйска, чародѐйско, мн. чародѐйски.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".