Значение на чал

Древна тракийска (българска) дума със значение връх, най-горе, глава. Връх Юмрук-чал. Чалъм.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".