Значение на чакъл

чакъ̀л
м., само ед. Речни дребни камъни, които се използват за настилка или като строителен материал. // прил. чакъ̀лен, чакъ̀лена, чакъ̀лено, мн. чакъ̀лени.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".