Значение на цялостен

ця̀лостен
ця̀лостна, ця̀лостно, мн. ця̀лостни, прил.
1. Който обхваща всички части, единен. Цялостен преглед. Цялостно впечатление.
2. Завършен, пълен. Цялостен образ. // нареч. ця̀лостно. // същ. ця̀лостност, целостността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".