Значение на цъфвам

цъ̀фвам
цъ̀фваш, несв. и цъ̀фна, св.
1. За растение – покривам се с цвят, давам цвят. Ябълката цъфна.
2. Прен. Разг. За предмет – разкъсвам се, счупвам се, пуквам се. Кожухът му цъфна на няколко места.
3. Прен. Разг. Ирон. За човек – в тежко положение съм.
4. Прен. Разг. Появявам се. На устните ѝ цъфна усмивка. Молителят пак цъфна пред вратата му.
5. Прен. Разг. Ставам явен, разкривам се. След няколко дни истината цъфна.Цъфнал и завързал. Разг. В много тежко положение. • Когато цъфнат налъмите. Ирон. Никога.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".