Значение на цървули

църву̀ли
мн., църву̀л, м. Вид меки обувки от кожа, която се прикрепва към краката с дълги връзки. • Ще хвана (на босия) цървулите. Ирон. Никого няма да уловя. • Ще взема (на босия) цървулите. Ирон. Нищо няма да взема. • Ям цървулите (на някого). Разг. Говоря за някого зад гърба му; одумвам, клеветя, злословя.