Значение на цъкам

цъ̀кам
цъ̀каш, несв.
1. Разг. За механизъм – работя, движа се, като издавам отчетлив звук. Часовникът в кухнята цъкаше равномерно.
2. Изразявам съжаление, съчувствие или изненада, възхищение, като многократно изговарям звук ц. Гледаше го и съжалително цъкаше.
3. Разг. Изказвам отказ, отричам, като изговарям ц.
4. При удар произвеждам “цък”. Цъкам кремък с огниво.
5. Разг. Включвам, пускам механизъм, като произвеждам такъв звук. Цъкни лампата!