Значение на цол

цол
цо̀лът, цо̀ла, мн. цо̀лове, (два) цо̀ла, м. Единица мярка за дължина, равна на 2,6 см, с която се измерва ширината на тръби, канели, муфи и др. // прил. цо̀лов, цо̀лова, цо̀лово, мн. цо̀лови.