Значение на цитат

цита̀т
мн. цита̀ти, (два) цита̀та, м. Точна, буквална извадка от текст, която се използва за потвърждение на изказано мнение.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".