Значение на цинцари

Народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Наброяват около 115 хил. души (1992). Говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език. Основно се делят на пет групи - пиндени (от Пинд), грамощани (от Грамоща), фрашероти (от Фрашер), музакири (от Музакия) и москополци (от Москополе). Използват латиницата и кирилица, както и гръцката азбука. По вероизповедание са православни.

Значение на цинцари

Народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Наброяват около 115 хил. души (1992). Говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език. Основно се делят на пет групи - пиндени (от Пинд), грамощани (от Грамоща), фрашероти (от Фрашер), музакири (от Музакия) и москополци (от Москополе). Използват латиницата и кирилица, както и гръцката азбука. По вероизповедание са православни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".