Значение на цех

цех
цѐхът, цѐха, мн. цѐхове, (два) цѐха, м.
1. Отделение от фабрика или завод, където се извършва специализиран производствен процес. Ремонтен цех.
2. Истор. Професионално сдружение на занаятчии през феодализма. // прил. цѐхов, цѐхова, цѐхово, мн. цѐхови. Цехов майстор.