Значение на центробежен

центробѐжен
центробѐжна, центробѐжно, мн. центробѐжни, прил. Който е с насочено движение от центъра към периферията. Центробежни сили.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".