Значение на центризъм

1. Най-опасната разновидност на опортюнизма, която остава вярна на думи на марксизма, а в действителност е подчинена на опортюнизма. 2. полит. Умерено течение в политиката и управлението, което избягва крайните леви или десни партийни пристрастия.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".