Значение на целесъобразен

целесъобра̀зен
целесъобра̀зна, целесъобра̀зно, мн. целесъобра̀зни, прил. Който съответства на поставената цел; правилен, разумен, полезен. Целесъобразно решение. // нареч. целесъобра̀зно. Постъпвам целесъобразно. // същ. целесъобра̀зност, целесъобразността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".