Значение на целенасочен

целенасо̀чен
целенасо̀чена, целенасо̀чено, мн. целенасо̀чени, прил. Който е насочен към ясна цел. Целенасочени действия. // нареч. целенасо̀чено. // същ. целенасо̀ченост, целенасочеността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".