Значение на цветен

цвѐтен
цвѐтна, цвѐтно, мн. цвѐтни, прил.
1. Който се отнася до цвят 1 . Цветен прашец.
2. Който е покрит с цветя. Цветна леха.
3. Който е от цветя.
4. Който дава цвят. Цветна пъпка.Цветно зеле. Карфиол. цвѐтна, цвѐтно, мн. цвѐтни, прил. Който има цвят, не е черно-бял. Цветна хартия. Цветни моливи. Цветен филм. Цветен телевизор.Цветен метал. Всеки метал с изключение на желязото. • Цветна бременност. Разг. Бременност, при която е налице менструация. • Цветна слепота. Далтонизъм.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".