Значение на царство

ца̀рство
мн. ца̀рства, ср.
1. Държава, управлявана от цар. Първо българско царство.
2. Само ед. Господство, подчиненост, власт.
3. Прен. Област от действителността, обхващаща някакви предмети или явления. Животинско царство.
4. Прен. Област, свят, в който преобладава нещо. В царството на приказките. В царството на ледовете.Царство му небесно. Израз в знак на добри чувства към покойник, към паметта му.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".