Значение на царствен

ца̀рствен
ца̀рствена, ца̀рствено, мн. ца̀рствени, прил.
1. Който е присъщ на цар.
2. Прен. Тържествен, величествен. Царствен вид. // нареч. ца̀рствено. // същ. ца̀рственост, царствеността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".