Значение на царевица

ца̀ревица
мн. ца̀ревици, ж.
1. Едногодишно растение с дълги тесни листа и плод във формата на кочан, покрит с едри зърна. Царевиците се раззелениха.
2. Плодът на това растение. Варена царевица. // прил. ца̀ревичен, ца̀ревична, ца̀ревично, мн. ца̀ревични. Царевична нива. Царевични питки.