Значение на цар

цар
ца̀рят, ца̀ря, мн. царѐ, м.
1. Титла на монарх в България и Русия в миналото.
2. Владетел, който има такава титла.
3. Прен. Най-добър представител на определена група. Цар на животните е лъвът.
4. Прен.Човек, който най-добре владее някаква дейност; майстор. Цар на топката. Цар на комедията.
5. В шахмата – най-важната фигура, в защита на която се движат всички останали. • Бог високо, цар далеко. Разг. За подчертаване на ситуации, в които няма кой да помогне.