Значение на цапвам

ца̀пвам
ца̀пваш, несв. и ца̀пна, св. Цапвам 1 еднократно или поединично. Къде си цапнал блузата? ца̀пваш, несв. и ца̀пна, св. Цапам 2 еднократно или поединично. Жабата цапна във водата. ца̀пваш, несв. и ца̀пна, св.
1. Кого/какво. Удрям силно, цапардосвам. Цапна ръката си с чука.
2. Прен. Жарг. Поставям слаба оценка. Ще ти цапна една двойка и една забележка, че да помниш.цапвам се/цапна се. Удрям се силно. Ох, как се цапнах!Цапнат в устата. Който говори неприлични думи; циничен.