Значение на хюбрис

Състояние,при което силните страни на даден човек се превръщат в своята противоположност и водят до разрушителни последици. Енергичността, загрижеността и амбицията на Едип го довеждат до гняв, арогантност, неистовост, с една дума, до хюбрис.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".