Значение на хрясвам

удрям силно; -се
Хрясна го със стомната по главата и побягна из стърнището. *** Хрясна се в камъка и му причерня пред очите

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".