Значение на хостинг

Произлиза от английската дума „host“, която буквално преведено означава \"домакин, стопанин, съдържател\". На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет.