Значение на хоризонтален

хоризонта̀лен
хоризонта̀лна, хоризонта̀лно, мн. хоризонта̀лни, прил. Който е успореден на линията на хоризонта; водоравен. Хоризонтален разрез. // нареч. хоризонта̀лно. Поставям дъската хоризонтално. // същ. хоризонта̀лност, хоризонталността̀, ж.Заемам хоризонтално положение. Ирон. Лягам, излягам се.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".