Значение на хоризонт

хоризо̀нт
мн. хоризо̀нти, (два) хоризо̀нта, м.
1. Само ед. Линия, докъдето стига погледът и в която се сливат земята и небето. Хоризонтът никога не може да се стигне.
2. Цялото пространство, което се вижда от едно място; кръгозор. Градът е отвъд хоризонта.
3. Прен. Кръг от познания; кръгозор. Имам широк хоризонт.
4. Прен. Обикн. мн. Перспективи, възможности за творчество, за изява.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".