Значение на хорей

хорѐй
хорѐят, хорѐя, мн. хорѐи, (два) хорѐя, м. Спец. Двусрична стихотворна стъпка с първа ударена и втора неударена сричка.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".