Значение на хомологация

Технически термин призлизащ за издаване на разрешителен режим от официален орган. Такъв орган може да бъде съд, държавна институция, академичен или професионален орган, като всяка от изброените организации следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. За синоними на хомологация могат да се причислят думите „акредетация” – използвана най-често за учебни заведения или „сертифициран

Значение на хомологация

Технически термин призлизащ за издаване на разрешителен режим от официален орган. Такъв орган може да бъде съд, държавна институция, академичен или професионален орган, като всяка от изброените организации следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. За синоними на хомологация могат да се причислят думите „акредетация” – използвана най-често за учебни заведения или „сертифициран

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".