Значение на хомео

Първа съставна част на сложни думи за означаване на сходство, подобие или взаимодествие.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".