Значение на хлорофил

- зеленото вещество в листата на растенията,участва в изготването на кислорода,въглеродния диоксед и белтъчините,които отделят растенията при процеса фотосинтеза - Слънчевата енергия се улавя от растенията с помощта на специално вещество - хлорофил.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".