Значение на хлебар

хлеба̀р
хлеба̀рят, хлеба̀ря, мн. хлеба̀ри, м. Човек, който произвежда и/или продава хляб и други тестени изделия. // прил. хлеба̀рски, хлеба̀рска, хлеба̀рско, мн. хлеба̀рски. // същ. хлеба̀рство, ср.