Значение на хитрувам

хитру̀вам
хитру̀ваш, несв. Проявявам хитрост, обикн. за да не направя нещо, което се иска или се очаква от мен. Тя чу въпроса, но не отговори, а започна да хитрува. // същ. хитру̀ване, ср.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".