Значение на хирургия

хиру̀ргия
ж., само ед. Дял от медицината, който се занимава с лечението на вътрешни болести, счупвания и др. по оперативен път. // прил. хирургѝчен, хирургѝчна, хирургѝчно, мн. хирургѝчни. // прил. хирургѝчески, хирургѝческа, хирургѝческо, мн. хирургѝчески.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".