Значение на хипертрофия

хипертро̀фия
ж., само ед. Спец. Неестествено, прекалено увеличаване обема на орган, тъкан и под.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".